[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Cùng đến Lai Châu xem hot girl dân tộc Mường, Thái....

motminhbss đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Cùng đến Lai Châu xem hot girl dân tộc Mường, Thái...":

xời xl lôi các bác chứ,dân miền núi bây giờ đợi đấy mà lạc hậu,tụt lùi so với TP đi.Nhà lắm tiền gái gú hỏng hết rùi,lắm khi còn quậy hơn tp nhìu.Được đăng bởi motminhbss vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 00:11 Ngày 29 tháng 5 năm 2011