[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nước mắt của yêu tinh.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nước mắt của yêu tinh":

truyện hài vl ra ^^
hâm mô pác GN ..Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 09:22 Ngày 28 tháng 5 năm 2011