[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nhi, sinh năm 94, Hà Nội, khoe hàng theo phong các....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nhi, sinh năm 94, Hà Nội, khoe hàng theo phong các...":

con lồn mày gê quá đi , tôi cho ông bà già mày , nuôi heo lời hơn nuôi mày đó....:-))Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 00:07 Ngày 31 tháng 5 năm 2011