[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Thông báo về việc lỗi khung comment.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Thông báo về việc lỗi khung comment":

thang gn bi ngu roi. hohohoĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 17:01 Ngày 29 tháng 5 năm 2011