[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Hương Lan, lớp 8, rạch tay nát hết cả ven.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Hương Lan, lớp 8, rạch tay nát hết cả ven":

@ sarahunte:((.sara0kur0 nho' sarahunte.:(___________________0la nha'Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 23:02 Ngày 31 tháng 5 năm 2011